Solicitare informații

O informație de interes public presupune orice informație care se referă la activitățile, sau care rezultă din activitățile unei autorități sau instituții publice.

Există însă o serie de excepții, adică informații despre care legea spune că nu pot fi făcute publice și anume datele personale, informațiile privind ancheta penală și procedurile judiciare dacă se periclitează bunul mers al anchetei, se dezvăluie surse confidențiale sau se aducere atingere unui proces echitabil.

 

Formular de solicitare informații în baza Legii 544/2001

Denumirea autorității sau instituției publice:

Sediul/Adresa:

Data:


Stimate domnule/Stimată doamnă ……………………………………………….

 

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informațiile solicitate):

.……………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail ……………………………………..  /prin poștă la adresa ……………………….…..... sau prin fax la numărul……………… . Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

 

Vă mulțumesc pentru solicitudine, 

 

………………………………………
(semnătura petentului)

 

Numele și prenumele petentului:

Adresa/e-mail: 

Telefon/fax:

 

RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (1)
- model -


Denumirea autoritatii sau institutiei publice .............................
Sediul/Adresa .............................................................
Data ........................................

Stimate domnule/Stimata doamna .....................................,

Prin prezenta formulez o reclamatie administrativa, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, intrucat la cererea nr. ............. din data de ..................... am primit un raspuns negativ, la data de ......................................, intr-o scrisoare semnata de ...............................................................
(completati numele respectivului functionar)

Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele: ...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Documentele solicitate se incadreaza in categoria informatiilor de interes public, din urmatoarele considerente: .........................................
...............................................................................
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informatiile de interes public solicitate in scris/in format electronic, considerand ca dreptul meu la informatie, conform legii, a fost lezat.

Va multumesc pentru solicitudine,
.............................
(semnatura petentului)

Numele si prenumele petentului .........................................
Adresa ..............................
Telefon .............................
Fax .................................RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (2)
- model -


Denumirea autoritatii sau institutiei publice .............................
Sediul/Adresa .............................................................
Data ........................................

Stimate domnule/Stimata doamna .....................................,

Prin prezenta formulez o reclamatie administrativa, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, intrucat la cererea nr. ............. din data de ..................... nu am primit informatiile solicitate in termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele: ...................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Documentele solicitate se incadreaza in categoria informatiilor de interes public, din urmatoarele considerente: .........................................
...............................................................................
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informatiile de interes public solicitate in scris/in format electronic, considerand ca dreptul meu la informatie, conform legii, a fost lezat.

Va multumesc pentru solicitudine,
.............................
(semnatura petentului)

Numele si prenumele petentului .........................................
Adresa ..............................
Telefon .............................
Fax .................................